Profil - Leśniewski Ignacy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej