Profil - Lewandowski Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej