Profil - Lewicki Arseniusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej