Profil - Lewitan Lodek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej