Profil - Lewoć Konstanty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej