Profil - Lgocki Jerzy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej