Profil - Lichota Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej