Profil - Likus Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej