Profil - Linde Maksymilian

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej