Profil - Lipecki Teodor

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej