Profil - Lipow. Piński Mikołaj

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej