Profil - Lipow. Piński Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej