Profil - Lipow. Piński Stefan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej