Profil - Lipow. Piński Leon

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej