Profil - Lipow. Piński Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej