Profil - Lipow. Piński Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej