Profil - Lipka Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej