Profil - Lipkowski Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej