Profil - Lipowski Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej