Profil - Lipski Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej