Profil - Lipski Hipolit

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej