Profil - Lisica Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej