Profil - Listowski Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej