Profil - Liszewski Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej