Profil - Litwiniuk Aleksander

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej