Profil - Lubański Edward

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej