Profil - Lubliński Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej