Profil - Ludera Karol

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej