Profil - Ludkiewicz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej