Profil - Ludkiewicz Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej