Profil - Ludwik Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej