Profil - Luty Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej