Profil - Łaba Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej