Profil - Łabędź Aleksander

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej