Profil - Łabędź Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej