Profil - Łabuńko Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej