Profil - Łabuński Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej