Profil - Łabut Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej