Profil - Łachowicz Teofil

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej