Profil - Łachud Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej