Profil - Łagan Adam

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej