Profil - Łajewski Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej