Profil - Łaliński Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej