Profil - Łanicki Wacław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej