Profil - Łapow. Piński Adolf

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej