Profil - Łaski Wacław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej