Profil - Łastowski Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej