Profil - Łaszek Bronisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej