Profil - Łaszka Roman

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej