Profil - Łatyński Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej